Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Sumber Teknologi Maklumat

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT SUMBER TEKNOLOGI MAKLUMAT
 1. Unit Sumber Teknologi Maklumat mempunyai peranan dalam memberikan perkhidmatan secara dalaman seperti berikut :-
 2. Menerima dan memproses permohonan bagi pembekalan peralatan ICT (Komputer, Printer, Scanner)
 3. Memberikan khidmat bantuan teknikal dalam pemeliharaan peralatan ICT;
 4. Menerima dan mengendalikan kerja-kerja penghapusan peralatan ICT yang telah rosak, usang dan tidak dapat digunakan lagi;
 5. Memastikan semua maklumat Peralatan ICT dikumpul (inventory);
 6. Menerima dan memproses permohonan akuan Emel rasmi kerjaaan dan bagi sebarang pembatalan akuan Emel;
 7. Membuat pemantauan berterusan bagi memastikan Penggunaan emel digunakan dalam berkomunikasi;
 8. Memastikan dan memantau penggunaan Intranet dan Internet secara internal;
 9. Memastikan dan memantau rangkaian perkongsian peralatan seperti printer sharing tidak mengalami masalah;
 10. Menyediakan perkhidmatan pinjaman laptop bagi pegawai dan Kakitangan  yang memerlukan bagi tujuan mesyuarat, taklimat, latihan dan lain-lain secara jangka pendek.
 11. Membuat dalam membuat pemantaunan dan memastikan mesin kehadiran cap jari (Finger Print) berfungsi dengan baik.