Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pentadbiran

 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENTADBIRAN

  1. Mengurus dan mentadbir peruntukan jabatan dengan teratur dan pada tahap yang optima;
  2. Mengurus dan mentadbir hal ehwal pegawai dan kakitangan;
  3. Memberikan perkhidmatan sokongan kepada bahagian-bahgaian lain  ke arah mencapai matlamat jabatan Perkhidmatan Awam.
  4. Urusetia kepada sambutan hari perkhidmatan awam (HPA);
  5. Membuat perancangan dan perlaksanaan pemilihan, perlantikan, latihan, penetapan jawatan, kenaikan pangkat, pertukaran dan urusan faedah-faedah pegawai-pegawai dalam perkhidmatan pentadbiran brunei (b.a.s) dan kesetiausahawan;
  6. Membuat perancangan dan perlaksanaan kenaikan pangkat dan pertukaran  pegawai-pegawai kanan dalam perkhidmatan profesional, pengurusan dan teknikal;
  7. Pengurusan rekod perkhidmatan awam yang berkesan dan bersistematik.
  8. Menyediakan suasana kerja yang sihat, harmoni dan selamat kepada setiap warga JPA semasa menjalankan tugas.