Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Kewangan

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT KEWANGAN

  1. Menyediakan dan meneliti cadangan peruntukan anggaran belanjawan tahunan JPA.
  2. Memantau peruntukan dan perbelanjaan Jabatan bagi semua pembelian dan pesanan termasuk perbelanjaan menggunakan wang panjar.
  3. Mengurus Perbelanjaan Sambutan Hari Perkhidmatan Awam yang dikendalikan oleh JPA.
  4. Menyediakan surat lantikan kepada pembekal.
  5. Memproses pembayaran melalui sistem TAFIS.
  6. Memproses pembayaran elaun memangku, elaun lebih masa, gaji bulan gaji hari elaun perjalanan tetap, elaun rumah dan hitung kilometer.
  7. Memproses perkiraan Bonus bagi Pegawai dan Kakitangan Jabatan.
  8. Memproses kenaikkan gaji tahunan Pegawai dan Kakitangan Jabatan setelah mendapat kebenaran EB dan Sekatan EB.
  9. Mengemaskini kenaikan gaji ke dalam GEMS.
  10. Menyediakan barang-barang keperluan Pakaian Seragam Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kerajaan bagi Majlis Sambutan Hari Keputeraan.