Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Links​Unit Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

​Unit Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan

PENGURUSAN OPERASI

  1. Mengurus Latihan Dalam Perkhidmatan Yang Melebihi 30 Hari dan Kursus Yang Ditaja Melebihi 90 hari
  2. Mengurus Permohonan Baru Bagi Kursus Dalam & Luar Negeri
  3. Mengurus Permohonan Melanjutkan dan Menangguhkan Kursus
  4. Mengurus Hal Ehwal Am dan Pentadiran Pegawai-Pegawai Yang Telah Dibenarkan
  5. Urusan Belayar Bagi Krusus Di Luar Negeri
  6. Hal Ehwal Kewangan Bagi Pegawai-Pegawai Yang Mengikuti Skim Latihan Dalam Perkhidmatan

HAL EHWAL PEMANTAUAN (DALAM & LUAR NEGERI)

  1. Memantau Serta Mengemaskini Maklumat Perkembangan Kemajuan Pengajian Akademik Pegawai-Pegawai Yang Dibenarkan LDP Dalam dan Luar Negeri
  2. Memastikan Pegawai-Pegawai LDP Mematuhi Dasar dan Peraturan-Peraturan LDP